เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท ซีทีซี แมเนจ เซอร์วิสเซส จํากัด หรือ CTC MANAGED SERVICES ภายใต้ตราสัญลักษณ์ทางธุรกิจ CMS ตั้งอยู่ที่ ซอย 2 ถนนรามคำแหง 2 ซอย 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 บริษัท ซีทีซี แมเนจ เซอร์วิสเซส ให้บริการ Outsourcing Contact Center มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การให้บริการ Outsourcing Contact Center ครบวงจรมานานมากกว่า 15 ปี อธิเช่น o เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (Informations Center) o ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Complain Center) o ศูนย์ประสานงาน (Coordination Center) o ศูนย์บริการหลังการขาย (Customer Services) CMS ได้พัฒนาเทคโนโลยีระบบ Contact Center และระบบ CRM ขึ้นเองเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในใช้งานและให้เหมาะสมกับการให้บริการให้มากที่สุด CMS ได้ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนและกระบวนการทำงาน และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มจั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม การทดรองงาน ประเมิณผลการดำเนินงาน และส่งมอบรยงานให้กับลูกค้าของเรา CMS มีความมั่นใจและพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าของเรา ในการที่จะจับมือก้าวไปพร้อมๆ กัน เพื่อพัฒนาธุรกิจของท่านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม

Outsourcing Contact Center Solutions

Contact Center Solutions

OUTSOURCING CALL CENTER

OUTSOURCING CALL CENTER

CMS ให้บริการ Outsourcing Call Center  ครบวงจร โดยที่ลูกค้ากำหนดความต้องการและวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการ Call Center กับลูกค้าของท่านให้กับเรา CMS มีทีมงานมากด้วยประสบการณ์ในการบริหารการจัดการ  Call Center  ให่กับท่านอย่างมืออาชีพ โดยการให้บริการไม่คำนึงว่าความต้องการ Call Center ของท่านจะมีขนาดใดก็ตาม CMS ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่


ตัวอย่างการให้บริการ เช่น

 1. Tele Survey
 2. Tele PR
 3. Call for Lead Generations
 4. Inbound Information Centers
 5. Inbound Complain
 6. Inbound Customer Services
 7. Outsource Agents
 8. Data Entry
 9. Data Cleaning
 10. Report Analysis
 11. Order Taking
 12. Facilities Rental

Hot Line : 085 108 5588  

CLOUD CALL CENTER SOLUTIONS

CL ALL CEN   C-Logic Cloud Call Center คือระบบ Call Center เหมาะสำหรับลูกค้าที่:
 1. มีสถานที่อยู่แล้ว
 2. มีพนักงานรับสายอยู่แล้ว
 3. มีความรู้ในการบริหารจัดการพนักงานแล้ว
 4. ไม่ต้องการลงทุนซื้อระบบ Call Center
 5. ไม่มีความรู้เรื่องระบบไอที
 6. ต้องการ Set Up ระบบ Call Center อย่างรวดเร็ว หรือต้องการขยายหรือลดในอนาคต
  วิธีการดำเนินงาน
 1. ติดตั้งระบบ Call Center ไว้ที่สำนักงานของท่าน
 2. สอนวิธีใช้งาน
 3. มีเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลระบบให้ตลอด 24 ชม.
 4. คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

Hot Line : 085 1085588

ON PREMISE SOLUTIONS

ON PREMISE SOLUTIONS

หากลูกค้าต้องการซื้อระบบ Call Center โดยติดตั้งไว้ที่สถานที่ลูกค้าเอง CMS 

CMS จะทำการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานระบบให้กับลูกค้า ทำการออบแบบระบบการให้บริการ กระบวนการการทำงาน ติดตั้งระบบ ฝึกอบรมการใช้งาน และบริการหลังการขาย  
 
   C-Logic รองรับการทำงาน
 • ACD/CTI/IVR/Reporting
 • Voice Recording
 • CCRM, Knowledge Base
 • Campaign Managements
 • Inbound
 • Outbound : Predictive/ Preview/ Click To Call
 • Blended Agents
 • Live Chat
 • Omni Channels : Line, Facebook, Twitter

Hot Line : 085 108 5588

Call Center System Rental

CMS ให้บริการเช่าระบบ Call Center โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ของลูกค้าและคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ข้อควรพิจารณาในการเลือก Solution มีดังนี้

 1.     ไม่ต้องการลงทุนซื้อระบบ
 2.     ไม่มีความรู้เรื่องไอที
 3.     มีสถานที่และพนักงานรับสายอยู่แล้ว
 4.     ดำเนินการ Call Center มาอยู่แล้ว
 5.     ต้องการระบบ Call Center ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้
 6.     ต้องการระบบ Call Center ที่สามารถรองรับสายที่เข้ามาพร้อมๆกันมากๆ

วิธีการดำเนินงาน

 1. ศึกษาความต้องการ Call Center ของลูกค้า
 2. ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับการทำงานของลูกค้า
 3. เตรียมระบบ
 4. ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมสถานที่ของลูกค้า
 5. ติดตั้งระบบ
 6. ฝึกอบรมการใช้งาน
 7. ให้บริการหลังการขาย มีเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลระบบตลอดสัญญาเช่า
 8. คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  Hot Line : 085 108 5588  

Contact Center Consulting

CALL CENTER CONSULTING

หากท่านมีปัญหาเหล่านี้เราอาจช่วยท่านได้

 1. ต้องการมีระบบ Call Center ต้องเริ่มอย่างไรดี
 2. ระบบ Call Center แบบไหน ขนาดใด ที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด
 3. จะซื้อระบบ  เช่าระบบ หรือ Outsource ถึงจะเหมาะสมที่สุด
 4. เทคโนโลยี Call Center ใดที่ดีที่สุดเพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน
 5. ทำไม Call Center ที่ดำเนินการอยู่จึงไม่มีประสิทธิภาพ
 6. ทำไมพนักงานลาออกบ่อย
 7. ทำไม่ Call Center  ที่ให้บริการอยู่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า หรือถูก Complain บ่อย
 8. พนักงานยังทำงานขาดประสิทธิภาพ
 9. หลักสูตรเทรนนี่อะไรเหมาะสมกับเรามากที่สุด
 10. ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ Call Center ได้
 11. ถ้าต้องการซื้อระบบ Call Center  ใหม่ ระบบใหม่จะมีลกระทบกับผู้ใช้งานระบบเก่าหรือไม่

Hot Line : 085 108 5588

ทำไมต้องใช้บริการ CMS

 
C Logic Cloud Call Center Functions

 1. ระบบ IP Phone
 2. ระบบ Call Center : ACD, CTI, IVR, Reporting
 3. ระบบ CRM, Knowledge Base, Ticketing
 4. ระบบ Voice Recording

Hot Line : 085 108 5588

 

 

 
C Logic Cloud Call Center Functions

 1. C LOGIC CLOUD CALL CENTER FUNCITONS

  1. IP Phone System
  2. Call Center: ACD, CTI, IVR, Reporting
  1. CRM System, Knowledge Base, Ticketing
  2. Voice Recording System

  Our staff is flexible in terms of operations and management. We can successfully meet the needs of customers in terms of management, services, work and technology. CMS has a team of experts. System design and implementation, installation and after sales service are fully integrated.


Hot Line : 085 108 5588

เจ้าหน้าที่ของเรามีความยืดหยุ่นทางด้านการดำเนินงานและการบริหารการจัดการสูง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีทั้งทางด้านการบริหารการจัดการการทำงานและทางด้านเทคโนโลยี CMS มีทีมงานที่จะให้คำปรึกษา ออกแบบระบบและการดำเนินงาน ติดตั้งระบบ และบริการหลังการขายอย่างครบวงจร


Hot Line : 085 108 5588

บริการครบวงจร

ลูกค้าของเรา

TECHNOLOGY TREND

5 G คืออะไร

5G ที่เราเรียกๆกันอยู่นี่ มันย่อมาจาก เจนเนอเรชั่นที่ 5 ของการสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือ (5th Generation of Cellular Mobile Communications) ซึ่งปัจจุบันได้มีข้อกำหนดออกมาเกือบสมบูรณ์แล้วและเตรียมจะประกาศใช้ในช่วงปี 2020 ที่จะถึงนี้ ปัจจุบันเราจะได้เห็นการเตรียมพร้อมของแต่ละเครือข่ายทั่วโลกพัฒนาตนเองให้รองรับการมาของ 5G ตั้งแต่ปีหน้ากันแล้ว โดยคุณสมบัติของเครือข่ายที่จะเรียกตัวเองว่า 5G ได้นั้นจะมีดังนี้

ความเร็วสูงสุด 10Gbps
Latency ระยะเวลาการเชื่อมต่อไปยังปลายทาง น้อยกว่า 0.001 วินาที
มีความเสถียรใช้งานได้ 99.9999%
ครอบคลุมพื้นที่ 100%
มี Bandwidth เพิ่มขึ้น 1000 เท่าในแต่ละพื้นที่
รองรับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 100 เท่า ในแต่ละพื้นที่
ใช้พลังงานในการเชื่อมต่อน้อยลง 90%
อุปกรณ์ IoT พลังงานต่ำเมื่อเชื่อมต่อแบตจะมีอายุการใช้งานได้ถึง 10 ปี

แต่ละ Generation มีการพัฒนาอย่างไรบ้าง

1G การคุยกันด้วยเสียง
2G รองรับการส่งข้อความหากัน
3G เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วไป
4G ดูภาพและเสียงได้
5G การเชื่อมต่อสิ่งของทุกสรรพสิ่ง

ความเปลี่ยนแปลงจาก 4G → 5G

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเพิ่มเติมว่าเมื่อเทียบกับ 4G แล้ว 5G มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

Latency การตอบสนองที่ไว้ขึ้น สามารถสั่งงานควบคุมสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว หรือเรียกว่าแทบจะทันที จากตอน 4G ถ้าตามทฤษฎีจะอยู่ที่ 10ms ซึ่งเมื่อใช้งานจริงจะอยู่ราว 20-30ms แต่เมื่อเป็น 5G จะลดลงไปถึง 10 เท่า เหลือน้อยกว่า 1ms ทางทฤษฎี ซึ่งคาดว่าเมื่อใช้งานจริงจะอยู่ราว 3-4ms
Data Traffic รองรับการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า จากที่ใน 4G จะสามารถรับส่งข้อมูลต่อเดือนได้ราว 7.2Exabytes ต่อเดือน แต่เมื่อขึ้นเป็น 5G จะเพิ่มขึ้นราว 7 เท่า หรือ 50 Exabytes ต่อเดือน
Peak Data Rates ความเร็วเพิ่มขึ้นสูงสุด 20 Gbps หรือราว 20 เท่าจากเดิม
Available Spectrum ความถี่สำหรับใช้งาน เพิ่มขึ้นจากตอน 4G ที่มีให้ใช้เพียง 3GHz แต่เมื่อเป็น 5G จะสามารถใช้งานคลื่นได้จนถึงความถี่ 30GHz
Connection Density ความหนาแน่นของการใช้งาน เพิ่มขึ้น 10 เท่าจากที่สามารถรับคนได้ราว 1 แสนคนต่อพื้นที่ 1 ตร.กม. กลายเป็น 1 ล้านคนต่อพื้นที่ 1 ตร.กม.

เราจะได้ประโยชน์อะไรจาก 5G?

หลังจากเห็นตัวเลขอะไรมากมายน่ามึนหัวสำหรับหลายๆคนมาแล้ว มาลองดูการใช้งานจริงกันบ้างดีกว่าว่าถ้าเปลี่ยนจากตัวเลขเหล่านั้นเป็นการใช้งานจริง อะไรจะเกิดขึ้นได้บ้าง มีการแบ่งการใช้งาน 5G ออกเป็น 3 แกนหลักด้วยกัน ได้แก่ Enhanced mobile broadband (eMBB), Massive machine type communications (mMTC), และ Ultra-reliable and low latency communications (URLLC) โดยแต่ละการใช้งานจะมีส่วนผสมของแต่ละแกนมาน้อยต่างกันไป

Enhanced mobile broadband (eMBB) เพิ่มศักยภาพการรับ-ส่งข้อมูล เมื่อมีความเร็วที่มากขึ้นแล้วเราก็สามารถสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงๆระดับ 4K, ทำงานทุกอย่างอยู่บน Cloud โหลดภาพโหลดข้อมูลต่างๆมาได้แทบจะทันที่ที่ต้องการ

CLOUD COMPUTING…

Cloud Computing คือบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆจากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน

ประเทศไทย 4.0

ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร?

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลียนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้

IOT : THE INTERNET OF THING

Internet of Things คืออะไร

IoT : Internet of Things (บางทีเรียก IoE : Internet of Everything) หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมายถึง การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถ
สั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร
อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

IoT มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า M2M ย่อมาจาก Machine to Machine คือเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

เทคโนโลยี IoT มีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors ซึ่งเปรียบเสมือนการเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดไม่คือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ ก็อาจทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราได้ ดังนั้นการพัฒนา IoT จึงจำเป็นต้องพัฒนามาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย

 

 

 

 

Latest news

CMS จัดสัมมนา ถอดรหัส 7 อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล

เมื่อเร็วนี้ ผู้บริหาร CMS กลุ่มบริษัท Createlcom ได้ร่วมงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “ถอดรหัส 7 อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล” หรือ “7 Habits” ณ โรงแรมวีว่า การ์เด้นท์ โดยได้รับเกียรติจาก ด […]

CMS จัดส่งพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนา :The Survivor

CMS จัดส่งพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อการสัมมนาเรื่อง The Survivor ซึ่งเป็นการบรรยายหัวข้ออันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์กร ในกรณีเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ ที่ส่งผลกระทบการดำเนินการของ […]

C-Logic Cloud Call Center

C-Logic Cloud Call Center คือระบบ Cloud Contact Center ที่ได้มีการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และ Operations  มานานมากกว่า 12 ปี ระบบสามารถคลอบคลุม Functions ทั้งหมดของการทำงานของ Contact Center […]

See all our news

Some facts about us

0
Employees
0
Projects
0
Client
0
Office

OUR SKILLS

ในฐานะด่านแรกที่ลูกค้าจะได้รับบริการ เมือลูกค้าของท่านโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอข้อมูล สอบถาม หรือแม้แต่ร้องเรียน เราพร้อมให้บริการด้วยพนักงานที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี พร้อมรับทุกสถาณการณ์แบบมืออาชีพ เพราะเราคือ CMS ความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปีในการให้บริการการันตรีคุณภาพ ไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลหรือประสานงาน ภาระกิจของเราคือเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ประสานและรับแจ้งปัญหา ตลอดรวมถึงรับผิดชอบต่อลูกค้าของลูกค้า เสมือนหนึ่งเป็นลูกค้าของเราเองเพื่อให้ลูกค้าได้ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด ไม่ว่าธุรกิจคุณจะอยู่ในระดับไหน เราพร้อมเป็นหนึ่งที่จะช่วยผลักดันยอดขายและพร้อมอยู่เคียงข้าง ดูแลอย่างมืออาชีพ
Quality:
Service Mind:
Uniformity:
Investigate:
Guarantee:

A MESSAGE FROM MD

เราเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้า จึงสร้างสรรค์และออกแบบระบบและวิธีประสานงานที่เหมาะสมกับบริการของลูกค้าที่สุด เราเชื่อมั่นและมั่นใจในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และใส่ใจทุกรายละเอียด บุคลากรของเราทุกคนจะยึดมั่นและปฏิบัติต่อลูกค้าของท่านอย่างคนพิเศษ เพื่อช่วยให้บริษัทของท่านสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบ Call Center และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มขีดขีดความสามารถและยอดขายงานได้อย่างไม่หยุดยั้ง เราสัญญาว่าจะเป็น Business Partner ของท่านที่ดี เพื่อเป็นคู่ค้าในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้บรรลุตามแผนงานของท่านต่อๆไป"
Mr. Chawakarn Siribunchawan ( Director )