เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท ซีทีซี แมเนจ เซอร์วิสเซส จํากัด หรือ CTC MANAGED SERVICES ภายใต้ตราสัญลักษณ์ทางธุรกิจ CMS เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ครีเอเทลคอม จํากัด ตั้ง อยู่ที่ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1858/31-32 ชั้น 8 ถนนบางนา ตราด เขตบางนา แขวง บางนา กรุงเทพ 10260 บริษัท ครีเอเทลคอม จํากัด มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ BUSINESS TELECOMMUNICATIONS มีความเชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบระบบ ติดตั้งระบบ และให้บริการดูแลระบบ TELEPHONY หลังการขาย ทีมงานผู้บริหารได้เล็งเห็นความสําคัญทางทุกธุรกิจของลูกค้า ที่จําเป็นต้องมีศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลทางโทรศัพท์ (CONTACT CENTER) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ประสานงาน ในการดำเนินธุรกิจ และการตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการตลาด หรือกำหนดให้ เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาดได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองการให้บริการของบริษัทฯอย่างเต็มรูปแบบ (TOTAL SOLUTIONS) ทีมผู้บริหารจึงได้ก่อตั้งบริษัท ซีทีซี แมเนจ เซอร์วิสเซส จํากัดขึ้น เพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการทางด้าน CALL CENTER ของลูกค้า ทีมผู้บริหารมีความมั่นใจและพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าของเรา ในการที่จะจับมือก้าวไปพร้อมๆ กัน เพื่อพัฒนาธุรกิจของท่านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือก SOLUTIONS ที่เหมาะกับคุณ

OUTSOURCING CALL CENTER

OUTSOURCING CALL CENTER

OUTSOURCING CALL CENTER

CMS ให้บริการ Outsourcing Call Center  ครบวงจร โดยที่ลูกค้ากำหนดความต้องการและวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการ Call Center กับลูกค้าของท่านให้กับเรา CMS มีทีมงานมากด้วยประสบการณ์ในการบริหารการจัดการ  Call Center  ให่กับท่านอย่างมืออาชีพ โดยการให้บริการไม่คำนึงว่าความต้องการ Call Center ของท่านจะมีขนาดใดก็ตาม CMS ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่


ตัวอย่างการให้บริการ เช่น

 1. Tele Survey
 2. Tele PR
 3. Call for Lead Generations
 4. Inbound Information Centers
 5. Inbound Complain
 6. Inbound Customer Services
 7. Outsource Agents
 8. Data Entry
 9. Data Cleaning
 10. Report Analysis
 11. Order Taking
 12. Facilities Rental

Hot Line : 085 108 5588  

CLOUD CALL CENTER SOLUTIONS

CL ALL CEN   C-Logic Cloud Call Center คือระบบ Call Center เหมาะสำหรับลูกค้าที่:
 1. มีสถานที่อยู่แล้ว
 2. มีพนักงานรับสายอยู่แล้ว
 3. มีความรู้ในการบริหารจัดการพนักงานแล้ว
 4. ไม่ต้องการลงทุนซื้อระบบ Call Center
 5. ไม่มีความรู้เรื่องระบบไอที
 6. ต้องการ Set Up ระบบ Call Center อย่างรวดเร็ว หรือต้องการขยายหรือลดในอนาคต
  วิธีการดำเนินงาน
 1. ติดตั้งระบบ Call Center ไว้ที่สำนักงานของท่าน
 2. สอนวิธีใช้งาน
 3. มีเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลระบบให้ตลอด 24 ชม.
 4. คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

Hot Line : 085 1085588

ON PREMISE SOLUTIONS

ON PREMISE SOLUTIONS

หากลูกค้าต้องการซื้อระบบ Call Center โดยติดตั้งไว้ที่สถานที่ลูกค้าเอง CMS ก็สามารถให้บริการได้โดยมีทางเลือกให้กับลูกค้า 2 Solutions ด้วยกันคือ


 
   C-Logic รองรับการทำงาน
 • ACD/CTI/IVR/Reporting
 • Voice Recording
 • CCRM, Knowledge Base
 • Campaign Managements
 • Inbound
 • Outbound : Predictive/ Preview/ Click To Call
 • Blended Agents
 • Live Chat
 • Omni Channels : Line, FaceBook, Twitter

Hot Line : 085 108 5588

Call Center System Rental

CMS ให้บริการเช่าระบบ Call Center โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ของลูกค้าและคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ข้อควรพิจารณาในการเลือก Solution มีดังนี้

 1.     ไม่ต้องการลงทุนซื้อระบบ
 2.     ไม่มีความรู้เรื่องไอที
 3.     มีสถานที่และพนักงานรับสายอยู่แล้ว
 4.     ดำเนินการ Call Center มาอยู่แล้ว
 5.     ต้องการระบบ Call Center ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้
 6.     ต้องการระบบ Call Center ที่สามารถรองรับสายที่เข้ามาพร้อมๆกันมากๆ

วิธีการดำเนินงาน

 1. ศึกษาความต้องการ Call Center ของลูกค้า
 2. ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับการทำงานของลูกค้า
 3. เตรียมระบบ
 4. ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมสถานที่ของลูกค้า
 5. ติดตั้งระบบ
 6. ฝึกอบรมการใช้งาน
 7. ให้บริการหลังการขาย มีเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลระบบตลอดสัญญาเช่า
 8. คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

  Hot Line : 085 108 5588  

CALL CENTER CONSULTING

CALL CENTER CONSULTING

หากท่านมีปัญหาเหล่านี้เราอาจช่วยท่านได้

 1. ต้องการมีระบบ Call Center ต้องเริ่มอย่างไรดี
 2. ระบบ Call Center แบบไหน ขนาดใด ที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด
 3. จะซื้อระบบ  เช่าระบบ หรือ Outsource ถึงจะเหมาะสมที่สุด
 4. เทคโนโลยี Call Center ใดที่ดีที่สุดเพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน
 5. ทำไม Call Center ที่ดำเนินการอยู่จึงไม่มีประสิทธิภาพ
 6. ทำไมพนักงานลาออกบ่อย
 7. ทำไม่ Call Center  ที่ให้บริการอยู่ยังไม่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า หรือถูก Complain บ่อย
 8. พนักงานยังทำงานขาดประสิทธิภาพ
 9. หลักสูตรเทรนนี่อะไรเหมาะสมกับเรามากที่สุด
 10. ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ Call Center ได้
 11. ถ้าต้องการซื้อระบบ Call Center  ใหม่ ระบบใหม่จะมีลกระทบกับผู้ใช้งานระบบเก่าหรือไม่

Hot Line : 085 108 5588

ทำไมต้องใช้บริการ CMS

 
C Logic Cloud Call Center Functions

 1. ระบบ IP Phone
 2. ระบบ Call Center : ACD, CTI, IVR, Reporting
 3. ระบบ CRM, Knowledge Base, Ticketing
 4. ระบบ Voice Recording

Hot Line : 085 108 5588
C Logic Cloud Call Center Functions

 1. C LOGIC CLOUD CALL CENTER FUNCITONS
  1. IP Phone System
  2. Call Center: ACD, CTI, IVR, Reporting
  1. CRM System, Knowledge Base, Ticketing
  2. Voice Recording System

  Our staff is flexible in terms of operations and management. We can successfully meet the needs of customers in terms of management, services, work and technology. CMS has a team of experts. System design and implementation, installation and after sales service are fully integrated.


Hot Line : 085 108 5588

เจ้าหน้าที่ของเรามีความยืดหยุ่นทางด้านการดำเนินงานและการบริหารการจัดการสูง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีทั้งทางด้านการบริหารการจัดการการทำงานและทางด้านเทคโนโลยี CMS มีทีมงานที่จะให้คำปรึกษา ออกแบบระบบและการดำเนินงาน ติดตั้งระบบ และบริการหลังการขายอย่างครบวงจร


Hot Line : 085 108 5588

บริการครบวงจร

ลูกค้าของเรา

TECHNOLOGY TREND

CLOUD COMPUTING…

Cloud Computing คือบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆจากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน

ประเทศไทย 4.0

ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร?

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลียนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้

IOT : THE INTERNET OF THING

Internet of Things คืออะไร

IoT : Internet of Things (บางทีเรียก IoE : Internet of Everything) หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมายถึง การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถ
สั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร
อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

IoT มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า M2M ย่อมาจาก Machine to Machine คือเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

เทคโนโลยี IoT มีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors ซึ่งเปรียบเสมือนการเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดไม่คือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ ก็อาจทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราได้ ดังนั้นการพัฒนา IoT จึงจำเป็นต้องพัฒนามาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย

 

 

 

 

Latest news

CMS จัดสัมมนา ถอดรหัส 7 อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล

เมื่อเร็วนี้ ผู้บริหาร CMS กลุ่มบริษัท Createlcom ได้ร่วมงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “ถอดรหัส 7 อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล” หรือ “7 Habits” ณ โรงแรมวีว่า การ์เด้นท์ โดยได้รับเกียรติจาก ด […]

CMS จัดส่งพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนา :The Survivor

CMS จัดส่งพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อการสัมมนาเรื่อง The Survivor ซึ่งเป็นการบรรยายหัวข้ออันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์กร ในกรณีเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ ที่ส่งผลกระทบการดำเนินการของ […]

C-Logic Cloud Call Center

C-Logic Cloud Call Center คือระบบ Cloud Contact Center ที่ได้มีการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และ Operations  มานานมากกว่า 12 ปี ระบบสามารถคลอบคลุม Functions ทั้งหมดของการทำงานของ Contact Center […]

See all our news

Some facts about us

0
Employees
0
Projects
0
Client
0
Office

OUR SKILLS

ในฐานะด่านแรกที่ลูกค้าจะได้รับบริการ เมือลูกค้าของท่านโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอข้อมูล สอบถาม หรือแม้แต่ร้องเรียน เราพร้อมให้บริการด้วยพนักงานที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี พร้อมรับทุกสถาณการณ์แบบมืออาชีพ เพราะเราคือ CMS ความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปีในการให้บริการการันตรีคุณภาพ ไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลหรือประสานงาน ภาระกิจของเราคือเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ประสานและรับแจ้งปัญหา ตลอดรวมถึงรับผิดชอบต่อลูกค้าของลูกค้า เสมือนหนึ่งเป็นลูกค้าของเราเองเพื่อให้ลูกค้าได้ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด ไม่ว่าธุรกิจคุณจะอยู่ในระดับไหน เราพร้อมเป็นหนึ่งที่จะช่วยผลักดันยอดขายและพร้อมอยู่เคียงข้าง ดูแลอย่างมืออาชีพ
Quality:
Service Mind:
Uniformity:
Investigate:
Guarantee:

A MESSAGE FROM MD

เราเข้าใจในความคาดหวังของลูกค้า จึงสร้างสรรค์และออกแบบระบบและวิธีประสานงานที่เหมาะสมกับบริการของลูกค้าที่สุด เราเชื่อมั่นและมั่นใจในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และใส่ใจทุกรายละเอียด บุคลากรของเราทุกคนจะยึดมั่นและปฏิบัติต่อลูกค้าของท่านอย่างคนพิเศษ เพื่อช่วยให้บริษัทของท่านสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบ Call Center และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มขีดขีดความสามารถและยอดขายงานได้อย่างไม่หยุดยั้ง เราสัญญาว่าจะเป็น Business Partner ของท่านที่ดี เพื่อเป็นคู่ค้าในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้บรรลุตามแผนงานของท่านต่อๆไป"
Mr. Chawakarn Siribunchawan ( Director )