CMS ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการด้านงาน Call Center

ทีมงานของ CMS สะสมประสบการณ์ทางด้านงาน Contact Center และ งาน Operations Call Center มานานมากกว่า 12 ปี เราได้เล็งเห็นความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ ทั้ง Call Center ที่มีขนาด เล็กๆ (2-3 Agents) ไปจนถึง Call Center ที่มี Agents มากกว่า 30 Agents Call Center ลูกค้าจะมีความต้องการและมีสภาพแวดล้อมรวมถึงรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป การให้คำปรึกษา Solutions ที่เหมาะสมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีจึงมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่เราให้ความใส่ใจ

CMS พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านโดยจะคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับ เราสามารถนำเสนอบริการหลายรูปแบบไม่ว่าลูกค้าจะมีขนาดธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ตาม หรือมีความต้องก่ีที่ซับซ้อนเพียงใดโดยจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 4 แบบหลักๆคือ

1. Cloud Call Center : ให้เช่าระบบบน Cloud ชำระค่าใช้จ่ายรายเดือน
2. Outsourcing Call Center : ให้บริการดำเนินการงานตามที่ลูกค้ากำหนด ณ สถานที่ของ CTC LOGIC ชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน
3. Consulting Solutions : เน้นการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาการให้บริการให้แก่องค์กรของลูกค้า
4. System Rental : ให้เช่าระบบ Call Center : ติดตั้งระบบไว้ที่สถานที่ของลูกค้า ชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน
5. On Premise Solutions : ขายระบบ Call Center : ติดตั้งระบบไว้ที่สถานที่ของลูกค้า ชำระค่าใช้จ่ายครั้งเดียว

เรามีความมั่นใจที่จะให้คำปรึกษาและนำเสนอ Solutions ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถดำเนินการให้บริการสินค้าและบริการไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง

Call Now : 085 108 5588
CMS ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการด้านงาน Call Center 

แนะนำเส้นทาง

More info/ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม