C-Logic Cloud Call Center

C-Logic Cloud Call Center คือระบบ Cloud Contact Center ที่ได้มีการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และ Operations  มานานมากกว่า 12 ปี ระบบสามารถคลอบคลุม Functions ทั้งหมดของการทำงานของ Contact Center […]

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม เลือกใช้ระบบ Outsourcing Contact Center จาก CMS

ศูนย์บริการข้อมูล Outsourcing Contact Center มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม หลักการและเหตุผล : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์  จิตตารมณ์ของคณะพระมหาไถ่คือ […]

CMS อบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน

ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Outbound Agent  ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique ทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิผล เน้นการปฎิบัติ การแก้ไขปร […]