CMS จัดสัมมนา ถอดรหัส 7 อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล

เมื่อเร็วนี้ ผู้บริหาร CMS กลุ่มบริษัท Createlcom ได้ร่วมงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “ถอดรหัส 7 อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล” หรือ “7 Habits” ณ โรงแรมวีว่า การ์เด้นท์ โดยได้รับเกียรติจาก ด […]

CMS จัดส่งพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนา :The Survivor

CMS จัดส่งพนักงานบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อการสัมมนาเรื่อง The Survivor ซึ่งเป็นการบรรยายหัวข้ออันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์กร ในกรณีเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ ที่ส่งผลกระทบการดำเนินการของ […]