CALL CENTER SYSTEM RENTAL

 

CMS ให้บริการเช่าระบบ Call Center โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ของลูกค้าและคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ข้อควรพิจารณาในการเลือก Solution มีดังนี้

 1.     ไม่ต้องการลงทุนซื้อระบบ
 2.     ไม่มีความรู้เรื่องไอที
 3.     มีสถานที่และพนักงานรับสายอยู่แล้ว
 4.     ดำเนินการ Call Center มาอยู่แล้ว
 5.     ต้องการระบบ Call Center ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้
 6.     ต้องการระบบ Call Center ที่สามารถรองรับสายที่เข้ามาพร้อมๆกันมากๆ

วิธีการดำเนินงาน

 1. ศึกษาความต้องการ Call Center ของลูกค้า
 2. ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับการทำงานของลูกค้า
 3. เตรียมระบบ
 4. ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมสถานที่ของลูกค้า
 5. ติดตั้งระบบ
 6. ฝึกอบรมการใช้งาน
 7. ให้บริการหลังการขาย มีเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลระบบตลอดสัญญาเช่า
 8. คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

 


Hot Line : 085 108 5588