ON PREMISE SOLUTIONS

ON PREMISE SOLUTIONS

หากลูกค้าต้องการติดตั้งระบบ ณ สถานที่ตั้งของลูกค้าเอง เรามีบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ นั่นคือ

 1. Cisco Unified Contact Center Solutions Support
 • IP Phone
 • ACD / CTI/  IVR / Reporting
 • Inbound/ Outbound/ Blended/ Predictive Dialer/ Email/ Web chat
 • QM/ Voice Recording/ Screen Recording/ WFO/ App Integration
 1. C Logic Support
 • ACD/CTI/IVR/Reporting
 • Voice Recording
 • CRM/ Campaign Managements
 • Inbound
 • Outbound : Predictive/ Preview/ Click To Call
 • Blended Agents

Hot Line : 085 108 5588