On Premise Solutions

On Premise Solutions

หากลูกค้าต้องการติดตั้งระบบ ณ สถานที่ตั้งของลูกค้าเอง

C Logic Supports

  • ACD/CTI/IVR/Reporting
  • Voice Recording
  • CRM/ Campaign Managements
  • Inbound
  • Outbound : Predictive/ Preview/ Click To Call
  • Blended Agents

Hot Line : 085 108 5588